CHEMPS Werkwijze

CHEMPS biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren (tot 25 jaar) in de vertrouwde omgeving. Na het eerste contact per email of telefoon maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij u thuis, met u en uw zoon of dochter. Indien nodig volgt er een aanvullend gesprek met (alleen) de ouders. Naar aanleiding van deze gesprekken zal ik samen met u en uw zoon/dochter een begeleidingsplan opstellen alvorens de begeleiding te starten. Aandachtspunten die in het begeleidingsplan naar voren kunnen komen zijn bijvoorbeeld het aanleren van sociale vaardigheden, het bevorderen van de zelfredzaamheid of het krijgen van een positiever zelfbeeld. Doordat de begeleiding in de vertrouwde omgeving plaatsvindt, zal uw zoon/dochter zich over het algemeen de vaardigheden gemakkelijker eigen maken. Ook is er een mogelijkheid voor gezinsbegeleiding, bijvoorbeeld als u het lastig vindt om voldoende structuur te bieden aan uw zoon/dochter.

Na het krijgen van een diagnose kan er veel onduidelijkheid zijn bij u of uw zoon/dochter. CHEMPS kan deze onduidelijkheid verminderen door het geven van psycho-educatie, ofwel een duidelijke uitleg over de diagnose, hoe dit er bij uw zoon/dochter uitziet en hoe hiermee om te gaan. Psycho-educatie kan ook helpen wanneer uw zoon/dochter nog moeite heeft om de diagnose te accepteren. CHEMPS biedt verschillende vormen van psycho-educatie aan en er zal gekeken worden welke het beste bij u en uw zoon/dochter past.

Ook als er geen sprake is van een (mogelijke) diagnose, kan het zijn dat uw zoon/dochter wat extra hulp kan gebruiken, bijvoorbeeld bij het maken of het plannen van huiswerk. Hier biedt CHEMPS ook ondersteuning bij.

 

Lees meer over CHEMPS.