Over CHEMPS

Foto missie

Missie/visie

CHEMPS ziet in ieder kind/jongere mogelijkheden en probeert de sterke kanten van uw zoon/dochter in te zetten om de niet zo sterke kanten wat minder zichtbaar te maken. CHEMPS hecht bovendien veel waarde aan de samenwerking met ouders en hun zoon/dochter. Wanneer een kind/jongere zelf nauw betrokken wordt, zal het ook meer gemotiveerd zijn om samen aan de slag te gaan en stappen te zetten. CHEMPS biedt betrokkenheid en wil ervoor zorgen dat ook uw zoon/dochter zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De veiligheid van de eigen omgeving zal hierbij helpend zijn.

Maerle van Berkel – Orthopedagoog

Na mijn verhuizing naar Barcelona merkte ik dat het voor veel expats in Barcelona moeilijk is om voor hun kind/jongere Nederlands- of Engelstalige hulp te krijgen. Om deze reden ben ik CHEMPS gestart.
In Nederland rondde ik mijn studie Orthopedagogiek af aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in leerproblematiek bij kinderen/jongeren en ben ik werkzaam geweest bij een school voor speciaal basisonderwijs. Na mijn studie heb ik mijn professionele carrière voortgezet bij het Leo Kannerhuis Brabant (een centrum voor Autisme Spectrum Stoornissen) en bij Pro Juventus - Aventijn (centrum voor jeugd- en volwassenenpsychiatrie). Hier heb ik mijzelf verder ontwikkeld op het gebied van ontwikkelings- en leerproblematiek. In het verleden heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen en jongeren met complexe zorgvragen, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Als groepsbegeleider en gezinsbehandelaar heb ik geleerd direct in te spelen op deze zorgvragen. Ik zie het als een uitdaging om zoveel mogelijk samen met een cliënt en mensen in hun omgeving te kijken hoe zij het beste geholpen kunnen worden. Ik heb gemerkt dat mijn rustige karakter en inlevingsvermogen een prettige uitwerking hebben op kinderen en jongeren waarmee ik werk. Ik kan veel geduld en begrip opbrengen en het geeft mij veel voldoening om hen te helpen zichzelf verder te ontwikkelen.

Wie ben ik

Lees meer over de CHEMPS werkwijze en de kosten die hieraan verbonden zijn.